رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول: بهره گیری از تجارب پرستاران بازنشسته دزفولی انجام شد

رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول: بهره گیری از تجارب پرستاران بازنشسته دزفولی انجام شد
۱۴۰۲-۱۰-۰۳
98 بازدید

به گزارش عماریون،مریم نعمانی، اظهار داشت: دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی با بهره گیری از تجربیات ارزشمند مدیران بازنشسته پرستاری برای ارتقاء توانمندسازی کادر پرستاری جوان برگزار شد. نعمانی افزود: بهره گیری از تجارب پرستاران بازنشسته به عنوان سرمایه های ارزشمند جامعه پرستاری می تواند فرصتهای بزرگی برای نظام سلامت فراهم نماید تا از محل تجارب […]

به گزارش عماریون،مریم نعمانی، اظهار داشت: دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی با بهره گیری از تجربیات ارزشمند مدیران بازنشسته پرستاری برای ارتقاء توانمندسازی کادر پرستاری جوان برگزار شد.

نعمانی افزود: بهره گیری از تجارب پرستاران بازنشسته به عنوان سرمایه های ارزشمند جامعه پرستاری می تواند فرصتهای بزرگی برای نظام سلامت فراهم نماید تا از محل تجارب و آموزه های آنها که ثمره هزینه های فردی و اجتماعی است خطای نیروی انسانی تازه کار و جوان را کاهش داده و فرصت مضاعفی برای ارتقای بهره وری و  اهداف کلان نظام سلامت قرار دهد.

وی افزود: پرسـتاران در همـه امور به ویژه در خصوص اجرای فرآیندهای پرستاری از ارتباط به عنوان شاخص کلیدی اجرای فرآیندهای پرستاری بهره مـی برنـد. پرسـتار بـا شـناخت موانع ارتباطی و راه های رفع آن به ارتباطی مؤثر با بیمار، همراهان و تیم درمانی دست می یابد.

رئیس اداره پرستاری دانشگاه در خاتمه گفت: یک ارتباط مؤثر پرستار را در پیشبرد اهداف تعیین شده و ارزیابی آن کمک خواهد کـرد. بـا ارتبـاط مـؤثر بـین بیمار، پرستار و سایر اعضاء تیم درمانی اهداف درمانی قابل دستیابی است و تیم درمانی را به هدف اصلی یعنی ارتقـاء سـطح سـلامت بیمـاران و در نهایت سلامت جامعه هدایت می نماید.

این دوره آموزشی در روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ و توسط خانم ها منیژه وحیدی و فرزانه سلیمان پور از کادر درمان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی دزفول برای کلیه کادر پرستاری و مامایی در سالن ولایت بیمارستان بزرگ دزفول (دکترگنجویان) برگزار گردید و مورد استقبال قرار گرفت.

برچسب‌ها:, , , ,