اطلاعیه شرکت ملی نفت درخصوص توزیع گاز مایع

اطلاعیه شرکت ملی نفت درخصوص توزیع گاز مایع
۱۴۰۲-۰۹-۰۵
67 بازدید

هموطن گرامی در راستای اجرای بند ب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توزیع گاز مایع به شرح ذیل انجام می‌شود.
۱. مصرف کنندگانی که از گاز شهری بی‌بهره هستند همانند گذشته مشمول دریافت گاز مایع یارانه‌ای بوده و بدون تغییر با نرخ مصوب یارانه‌ای توزیع انجام خواهد شد.
۲. توزیع گاز مایع برای سایر متقاضیان که مشمول دریافت گاز مایع یارانه‌ای نیستند از ابتدای آذرماه با نرخ فوب خلیج فارس انجام خواهد شد.
نرخ گاز مایع خارج از شمول یارانه به شرح زیر است.

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران درخصوص توزیع گاز مایع

هموطن گرامی در راستای اجرای بند ب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توزیع گاز مایع به شرح ذیل انجام می‌شود.

۱. مصرف کنندگانی که از گاز شهری بی‌بهره هستند همانند گذشته مشمول دریافت گاز مایع یارانه‌ای بوده و بدون تغییر با نرخ مصوب یارانه‌ای توزیع انجام خواهد شد.

۲. توزیع گاز مایع برای سایر متقاضیان که مشمول دریافت گاز مایع یارانه‌ای نیستند از ابتدای آذرماه با نرخ فوب خلیج فارس انجام خواهد شد.

نرخ گاز مایع خارج از شمول یارانه به شرح زیر است.

سیلندر ۲ کیلوگرمی ۶۱۵ هزار و ۶۶۷ ریال

سیلندر پنج کیلوگرمی یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۶۶۷ ریال

سیلندر ۱۱ کیلوگرمی سه میلیون و ۱۴۶ هزار و ۳۶۸ ریال

سیلندر ۲۵ کیلوگرمی هفت میلیون و ۱۴ هزارو ۵۸۶ ریال

سیلندر ۳۳ کیلوگرمی ۹ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۲۵۴ ریال

سیلندر ۴۵ کیلوگرمی ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۱۰۵ ریال

سیلندر ۵۰ کیلوگرمی ۱۳ میلیون و ۸۶۵ هزارو ۶۷۲ ریال

14000922000216 Test PhotoN | ۱۴۰۳-۰۴-۲۵

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , ,